Tašky
70,00 €
Varianty
Taška pre 48 + 60 + 72 bas, 26 kláves 70,00 €
Taška pre 72 + 80 bas, 34 kláves 80,00 €
Taška pre 80 + 96 bas, 37 kláves 80,00 €
Taška pre 120 bas, 41 kláves 85,00 €
Taška pre 120 bas + konvertor, 41 – 45 kláves 95,00 €
Taška pre 2 – radovú heligónku (univerzálna veľkosť) 70,00 €
Taška pre 3/4 – radovú heligónku (univerzálna veľkosť) 70,00 €
Taška pre heligónku veľkosť Popular 50,00 €
Nezáväzne objednať